Universitat Rovira i Virgili

Presentació del grau

En el grau en Infermeria, el nostre principal objectiu és formar a professionals capaços de promoure la salut, prevenir la malaltia i oferir cures de qualitat a les persones amb problemes de salut, en la rehabilitació de la malaltia i en el final de la vida.

Amb aquest objectiu, oferim una formació integral i personalitzada, en la qual és fonamental l'adquisició de competències en les relacions humanes, en el maneig de tecnologia així com de capacitat crítica, reflexiva i compromís social.

Treballem amb l'alumnat les estratègies de relació per ajudar a pacients i famílies a resoldre problemes i afrontar canvis en l'estil de vida, la manipulació i ús de tecnologia associada a les cures de salut, o com organitzar-se i implicar-se en el treball des d'un punt de vista ètic i de compromís amb les persones. A aquest efecte, la Facultat està dotada de laboratoris de simulació equipats amb les últimes tecnologies, es treballa amb grups reduïts i metodologies innovadores com l'aprenentatge basat en problemes (ABP) i es programen pràctiques clíniques tutoritzades des de primer curs. A més, es treballa amb especial èmfasi en l'aprenentatge continu, la qual cosa significa aprendre de fonts d'informació acreditada, de l'experiència pràctica i contribuir en els treballs de grup, entre altres aspectes rellevants.

Cal destacar que el nostre projecte acadèmic està directament vinculat a l'assistència professional en els diferents àmbits d'atenció, per aquest motiu oferim un ampli ventall de pràctiques en hospitals, centres d'atenció primària, centres de salut mental, centres de geriatria o de cures pal·liatives del nostre entorn.

D'altra banda, la Facultat d'Infermeria aposta per un aprenentatge i projecció internacional, per la qual cosa la formació es pot completar amb programes d'internacionalització com el programa Erasmus, l'European Nursing Module (ENM), o The International Network of Universities (INU). La participació en aquests programes pot contribuir al domini de la competència lingüística que és imprescindible per obtenir el títol de grau; pot reforçar l'aprenentatge científic, o obrir possibilitats de treball professional en altres països. Els estudiants també poden realitzar part de la seva formació a una altra Universitat del territori espanyol mitjançant el programa SICUE-Sèneca.

Durant tota la seva trajectòria, l'alumnat disposa de l'assessorament d'un tutor/a acadèmic, i de tot el nostre equip docent format per professorat permanent i professorat associat, vinculats a la pràctica professional, així com de les persones de l'equip tècnic administratiu.