Universitat Rovira i Virgili

Màster en Investigació en Ciències de la Infermeria


Dra. Maria Antònia Martorell
Coordinadora del màster en Investigació en Ciències de la Infermeria

Aquest màster ofereix als alumnes una formació avançada de caràcter científic i promou la formació en recerca dins l'àrea de coneixement de la infermeria. Així, es pretén donar resposta al desenvolupament acadèmic i professional en l'àmbit propi de la disciplina infermera del segle XXI.

En termes teòrics i metodològics respon al repte d'aportar nous instruments per a la recerca sobre les cures en una societat canviant i complexa, al mateix temps que contribueix a millorar la salut i la qualitat de vida de les persones en totes les seves dimensions biològiques, psicològiques i socials.


Sortides professionals

La formació de postgrau amb perfil investigador donarà eines al professional per fer recerca, gestionar els processos de cures complexes, fer funcions educatives i de suport als professionals de la infermeria i permetrà actuar com a agent de canvi social.

La infermera que adquireixi la formació de màster amb perfil investigador pot desenvolupar les seves tasques en els àmbits de treball següents:

Més informació aquí.