Universitat Rovira i Virgili

Campus Catalunya

El campus Catalunya se situa al bell mig de la ciutat de Tarragona i neix amb la voluntat d'unificar les infraestructures i millorar l'aprofitament de recursos dels tres centres que actualment l'integren: la Facultat de Lletres, la Facultat de Ciències Jurídiques i la Facultat d'Infermeria; al mateix temps, la seva privilegiada ubicació esdevé una eina clau per acostar tant el coneixement com els serveis que la URV ofereix  a la ciutadania.


Ensenyaments impartits:


Directori PDI i PAS campus Catalunya


Dades de contacte:


Localització:

Més informació aquí