Universitat Rovira i Virgili

Benvinguda de la degana

Benvingudes i benvinguts

En nom de la Facultat d'Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili i en el meu propi, us dono la benvinguda a la pàgina web del nostre Centre.

A través d'aquesta plana, volem que tingueu l'oportunitat de conèixer la Facultat i els seus tres centres on s'imparteixen els ensenyaments d'infermeria, així com les persones implicades en el seu correcte funcionament.

Des de 1991, quan es va integrar a la Universitat, l'Escola d'Infermeria va iniciar el camí per a transitar per la història de la Infermeria fins als nostres dies de forma molt activa. Avui, la Facultat d'Infermeria de la URV compta amb tres centres acadèmics on s'imparteixen els programes de grau, màster, doctorat i programes de postgrau d'especialització professionalitzadora, desenvolupant espais de docència, de recerca i de servei a la societat.

El disseny curricular del grau d'Infermeria compleix amb els requisits de qualitat establerts en la legislació de la UE. Els mètodes d'aprenentatge ajuden a desenvolupar el treball de promoció de la salut, prevenció, curació i rehabilitació en l'atenció sanitària així com l'acompanyament als pacients en el final de la vida. La formació pràctica representa una part molt important del programa de formació, i es porta a terme en diversos entorns d'atenció de la salut del territori. Això permet adquirir una visió i comprensió profunda de les diferents possibilitats que els estudis d'infermeria poden oferir.

En els programes de Màster i Doctorat s'adquireixen les competències d'investigació que ajuden en el desenvolupament de la carrera acadèmica i a projectar el currículum professional a altres camps de desenvolupament professional que permeten l'avanç de la disciplina.

La nostra docència està reforçada amb formació en aules de simulació clínica de suport a l'aprenentatge clínic dels nostres estudiants.

Per a afavorir la mobilitat dels estudiants, la Facultat disposa de Convenis de Mobilitat amb Universitats Nacionals i Internacionals que permeten realitzar part dels estudis en altres Universitats i, de forma recíproca, rebem estudiants d'altres Universitats per a completar els seus estudis en la nostra Facultat.

Si hagués de destacar algun aspecte del Centre, seria el compromís del seu personal per la qualitat en els serveis i la innovació docent, a més de disposar d'instal·lacions i mitjans que faciliten les funcions d'ensenyament-aprenentatge.

L'àmbit de les Ciències de la Salut viu un moment de contínua evolució i la Facultat es va adaptant a aquests canvis i està al servei de les persones i la societat i la titulació del grau en Infermeria ofereix excel·lents oportunitats d'ocupació en el sector de la salut en l'actualitat.

Maria Dolors Burjalés Martí

Degana de la Facultat d’Infermeria