Universitat Rovira i Virgili

Junta de la Facultat

Està formada per l’equip deganal, professorat, estudiants i personal d'administració i serveis. És l'òrgan col·legiat representatiu i de govern del centre.

Són funcions del centre i competències de la seva junta:

Composició de la Junta de la Facultat

Estudiants del grau d'Infermeria campus Catalunya

Estudiants del grau d'Infermeria campus Terres de l'Ebre

Estudiants del grau d'Infermeria seu Baix Penedès

Estudiants del grau d'Infermeria seu Vilafranca del Penedès

Estudiants de màster

Professorat permanent campus Catalunya

Professorat permanent campus Terres de l'Ebre

Professorat no permanent campus Catalunya

Professorat no permanent campus Terres de l'Ebre

Personal d'administració i serveis