Universitat Rovira i Virgili

Protocols d'Assignació al lloc de pràctiques i ofertes

-------------------------------------------------------------------------------

CURS 2023-24

Sol·licitud per realitzar les pràctiques clíniques en un altre campus pel curs 2023-24

Els estudiants no podran realitzar les pràctiques clíniques en un altre campus que no és el seu a excepció que es pugui permutar la seva plaça amb la d'un estudiant del campus de destí.

Cal que presentin una sol·licitud utilitzant els "Tràmits en línia de la Intranet" o el "Registre electrònic de la URV" adreçada a l'Oficina de Suport del Deganat de la Facultat d'Infermeria, que les centralitzarà totes.

Els terminis per presentar la sol·licitud són:

Les assignatures de pràctiques clíniques del grau d'Infermeria es desenvoluparan segons els criteris establerts en els programes, ajustant els períodes a les possibilitats institucionals per incorporar l'estudiantat als centres amb els que tenim convenis de col·laboració.


Curs 2023-24

Informació assignació pràctiques 1r Curs

Informació assignació pràctiques 2n Curs


Curs 2023-24

Informació assignació pràctiques 3r curs


Curs 2023-24

Informació asignació pràctiques 4t curs