Universitat Rovira i Virgili

Estudiants de Primer de Nou Accés

BENVINGUTS I BENVINGUDES A LA FACULTAT D'INFERMERIA!!!

A continuació us donem la següent informació de cara a l'inici del curs 2023-24 per al grau en Infermeria:

INFORMACIÓ SOBRE LA MATRÍCULA

Des de la Secretaria de Gestió Acadèmica del Campus on heu estat admesos o admeses us enviaran informació específica a cadascun/a, però podeu consultar la informació general a les següents adreces web:

Per a qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar a la Secretaria de Gestió Acadèmica del vostre campus:

 

El dia 18 de setembre de 2023 es realitzarà la Jornada d'Acollida als 4 campus/seus:

*********************************************************************

INICI DE LES CLASSES

El dia 19 de setembre de 2023 s'iniciaran les classes de les assignatures de primer curs.

Consulteu el calendari acadèmic del curs i els horaris del grau d'infermeria als diferents campus:

Per a qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar a l'Oficina de Suport al Deganat: osd.fi(ELIMINAR)@urv.cat

A la web de la Facultat podreu trobar informació actualitzada del calendari acadèmic, horaris de classe i calendaris d'exàmens.

Us recomanem que reviseu la informació tot just abans de l'inici de les classes, ja que hi poden haver variacions.

**********************************************************************

ASSIGNACIÓ DE TUTOR O TUTORA

El tutor o la tutora és la persona que us permet disposar d'un suport continuat, per tal de donar resposta als problemes i necessitats relacionats amb la seva vida universitària.

Cada estudiant disposa d'un tutor o d'una tutora des de que comença fins que acaba la carrera.

Podeu trobar més informació de les tutories a: moodle.urv.cat

En la Jornada d'Acollida us informarem de com funciona el sistema de tutories i quan tingueu un tutor o una tutora assignat disposareu al campus virtual de l'espai "Tutoria Acadèmica" per interactuar amb ell o ella. Per qualsevol dubte contacteu amb la coordinadora del Pla d'acció tutorial: nuria.albacar(ELIMINAR)@urv.cat

**********************************************************************

DUBTES I CONSULTES

Per a qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar a l'Oficina de Suport al Deganat osd.fi(ELIMINAR)@urv.cat

**********************************************************************

CAMPUS VIRTUAL MOODLE I CREDENCIALS INSTITUCIONALS URV

Quan us hàgiu matriculat, se us assignarà un usuari i una adreça de correu electrònic, que estaran disponibles aproximadament 24h després de fer efectiva la matrícula. La informació se us enviarà a l'adreça electrònica que heu informat.

L'usuari us dona accés, entre altres coses, a la intranet de la URV i al Campus Virtual Moodle. L'adreça de correu us dona accés a una bústia de correu electrònic, on rebreu tots els comunicats oficials des de la URV i el professorat.

ÉS MOLT IMPORTANT que:

  1. Activeu el correu electrònic i l'accés al Campus Virtual
  2. Consulteu sovint el correu d'estudiant URV
  3. Feu tots els tràmits a través d'aquest correu URV

Codi d'Usuari i Claus d'accés inicials El codi d'usuari és el vostre NIF/NIE/Passaport (NIF format 12345678-A) i la clau d'accés inicial serà la data de naixement en format DD-MMM-AA. Exemple: 02-MAI-78. El mes MMM pot ser GEN, FEB, MAR, ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET, OCT, NOV, DES.

Adreça de correu electrònic Normalment té el format nom.cognom@estudiants.urv.cat (amb petites variacions segons la casuística del nom de l'estudiant) i la mateixa clau d'accés que l'usuari URV.